Địa chỉ: 422 Đường 2-9, Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại:
Di động: 0934994886
Email: dangyen.niit@gmail.com
Số tin đã đăng: 5

Thông tin cá nhân

Tin bất động sản cùng người đăng