Hà Nội: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài

13/12/2016

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (đoạn từ Km10+350 đến Km13+200), tỷ lệ 1/500, thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội. TP. Hà ...

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (đoạn từ Km10+350 đến Km13+200), tỷ lệ 1/500, thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Ảnh Hà Nội: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến QL 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài
TP. Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến QL 21B đoạn qua
thị trấn Kim Bài, tỷ lệ 1/500. Ảnh minh họa

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,85km; Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại vị trí Km10+350. Điểm cuối tuyến (điểm 12): tại vị trí Km13+200; Hướng tuyến đường được xác định trên cơ sở đường 21B hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chung thị trấn Kim Bài, với tỷ lệ 1/5.000 và Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Cụ thể, đường trục chính đô thị có bề rộng mặt cắt ngang điển hình rộng B=35m; phần lòng đường dành cho xe hỗn hợp rộng B=2x3m=6,0m; phần lòng đường dành cho 6 làn xe cơ giới rộng B=2x7,5m=15,0m; dải phân cách bên ngăn cách làn xe cơ giới và làn hỗn hợp rộng B=2x0,5m=1m (có thể thay thế bằng vạch sơn); dải phân cách giữa rộng 3m; vỉa hè hai bên rộng B=2x5,0=10,0m.

TP. Hà Nội giao UBND huyện Thanh Oai chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho các đơn vị để phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, thi công, quản lý xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Đặc biệt, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài và Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.