Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

25/01/2016

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ, năm mới 2016 hãy nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1981; 1955; 1958; 1964; 1967; 1971; 1979; 1988; 1991. Trong trường hợp không thể nhờ được một trong ...

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ, năm mới 2016 hãy nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1981; 1955; 1958; 1964; 1967; 1971; 1979; 1988; 1991.

Trong trường hợp không thể nhờ được một trong các tuổi trên, gia chủ cũng có thể tìm những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi với mình là được: tuổi Bính Ngọ có thể nhờ các tuổi Mùi, Dần và Tuất đến xông nhà.

Dưới đây là đánh giá chi tiết 3 tuổi xông nhà đẹp nhất:

Tuổi xông nhà 1951 Tân Mão mạng Tòng bách mộc

- Người xông nhà sinh năm 1951 có ngũ hành là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành là Thủy của gia chủ, chấp nhận được
- Năm nay 2016 có ngũ hành là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành là Mộc của tuổi 1951, chấp nhận được
- Người xông nhà sinh năm 1951 có thiên can là Tân tương hợp với thiên can là Bính của gia chủ, rất tốt
- Năm nay 2016 có thiên can là Bính tương hợp với thiên can Tân của tuổi 1951, rất tốt
- Người xông nhà sinh năm 1951 có địa chi là Mão không tương hợp, không xung khắc với địa chi là Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
- Năm nay 2016 có địa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi là Mão của tuổi 1951, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1981 Tân Dậu mạng Thạch lựu mộc

- Người xông nhà sinh năm 1981 có ngũ hành là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ, chấp nhận được
- Năm nay 2016 có ngũ hành là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành là Mộc của tuổi 1981, chấp nhận được
- Người xông nhà sinh năm 1981 có thiên can là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, rất tốt
- Năm nay 2016 có thiên can là Bính tương hợp với thiên can Tân của tuổi 1981, rất tốt
- Người xông nhà sinh năm 1981 có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
- Năm nay 2016 có địa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi Dậu của tuổi 1981, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1955 Ất Mùi mạng Sa trung kim

- Người xông nhà sinh năm 1955 có ngũ hành là Kim tương sinh với ngũ hành là Thủy của gia chủ, rất tốt
- Năm nay 2016 có ngũ hành là Hỏa tương khắc với ngũ hành là Kim của tuổi 1955, không tốt
- Người xông nhà sinh năm 1955 có thiên can là Ất không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Năm nay 2016 có thiên can là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can Ất của tuổi 1955, chấp nhận được
- Người xông nhà sinh năm 1955 có địa chi là Mùi tương hợp với địa chi Ngọ của gia chủ, rất tốt
- Năm nay 2016 có địa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi Mùi của tuổi 1955, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)