Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1960 Canh Tý

14/01/2016

Năm nay, chủ nhà sinh năm 1960 Canh Tý nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất: 1961; 1948; 1949; 1968; 1957; 1960; 1964; 1965; 1969; 1976. Trong trường hợp chủ nhà không thể chọn lựa ...

Năm nay, chủ nhà sinh năm 1960 Canh Tý nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất: 1961; 1948; 1949; 1968; 1957; 1960; 1964; 1965; 1969; 1976.

Trong trường hợp chủ nhà không thể chọn lựa được một trong các tuổi tốt nêu trên cũng có thể tìm những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi với mình. Cụ thể, chủ nhà tuổi Canh Tý có thể mời tuổi Sửu, Thân và Thìn đến xông nhà.

Sau đây là bảng phân tích 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1961 (Tân Sửu - Bích thượng thổ)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà thuộc Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành thuộc Thổ của chủ nhà, dùng được
- Ngũ hành của năm nay - Bính Thân thuộc Hỏa tương sinh với ngũ hành thuộc Thổ của tuổi người xông nhà, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà là Tân không tương hợp, không xung khắc với thiên can là Canh của chủ nhà, dùng được
- Thiên can của năm nay - Bính Thân là Bính tương hợp với thiên can là Tân của tuổi người xông nhà, rất tốt
- Địa chi của tuổi người xông nhà là Sửu tương hợp với địa chi là Tý của chủ nhà, rất tốt
- Địa chi của năm nay - Bính Thân là Thân không tương hợp, cũng không xung khắc với địa chi là Sửu của tuổi người xông nhà, dùng được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1948 (Mậu Tý - Tích lịch hỏa)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà thuộc Hỏa tương sinh với ngũ hành thuộc Thổ của chủ nhà, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay - Bính Thân thuộc Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành thuộc Hỏa của tuổi người xông nhà, dùng được
- Thiên can Mậu của tuổi người xông nhà không tương hợp, cũng không xung khắc với thiên can là Canh của chủ nhà, dùng được
- Thiên can của năm nay - Bính Thân là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can là Mậu của tuổi người xông nhà, dùng được
- Địa chi của tuổi người xông nhà là Tý không tương hợp, không xung khắc với địa chi là Tý của chủ nhà, dùng được
- Địa chi của năm nay - Bính Thân là Thân tương hợp với địa chi là Tý của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu - Tích lịch hỏa)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà thuộc Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của chủ nhà, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay - Bính Thân thuộc Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành thuộc Hỏa của tuổi người xông nhà, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi người xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc thiên can là Canh của  chủ nhà, dùng được
- Thiên can của năm nay - Bính Thân là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can là Kỷ của tuổi người xông nhà, dùng được
- Địa chi của tuổi người xông nhà là Sửu tương hợp với địa chi là Tý của chủ nhà, rất tốt
- Địa chi của năm nay - Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi là Sửu của tuổi người xông nhà, dùng được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)