Phong thủy theo tuổi

38 tin mới trong hôm nay.

Tin tức bất động sản

Cách giảm bớt vận hạn cho các con giáp trong năm Bính Thân ...

Bản chất mỗi vật trong vũ trụ đều mang đặc tính tương sinh tương khắc. Theo quan điểm truyền thống, những vật có lợi riêng cho một tuổi nào đó sẽ ược coi là “Linh vật” mang lại may mắn của ...

17/02/2016
Cách giảm bớt vận hạn cho các con giáp trong năm Bính Thân ...

Dưới đây là một số gợi ý của chuyên gia phong thủy Tống Thiều Quang giúp các con giáp giảm bớt vận hạn theo trong năm mới Bính Thân 2016. 1. Tuổi Tý: Năm nay người tuổi Tý có vận thế khá khởi sắc, ...

15/02/2016
Chọn người hợp tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1980 ...

Chủ nhà Canh Thân nên mời những vị khách có năm sinh sau đây đến xông nhà đất đầu năm: 1948; 1988; 1951; 1972; 1981; 1949; 1957; 1958; 1964; 1973. Nếu không tìm được người có năm sinh như trên xông ...

04/02/2016
Chọn người hợp tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1979 ...

Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi 1979 nên nhờ những tuổi sau đây xông nhà đất đầu năm mới: 1951; 1976; 1981; 1988; 1991; 1947; 1959; 1968; 1969 và 1990. Nếu điều kiện không cho phép, không thể nhờ được một trong ...

04/02/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ ...

Chủ nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ) nên chọn một trong số các vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đầu năm: 1948; 1949; 1957; 1964; 1969; 1976; 1960; 1961; 1978; 1979. Trong trường hợp không thể chọn được ...

03/02/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1975 Ất Mão ...

Những người có năm sinh sau đây: 1958; 1973; 1980; 1950; 1951; 1988; 1959; 1972; 1955; 1970 có thể xông nhà cho gia chủ Ất Mão 1975. Nếu không tìm được ai phù hợp có năm sinh như trên, chủ nhà ...

02/02/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn ...

Gia chủ tuổi Bình Thìn năm nay có những tuổi tốt có thể nhờ xông nhà đầu năm như sau: 1948; 1961; 1991; 1956; 1957; 1968; 1969; 1949; 1978; 1979. Nếu không nhờ được người có năm sinh như trên xông ...

02/02/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần ...

Những người sinh năm sau đây: 1951; 1959; 1981; 1972; 1973; 1958; 1988; 1989; 1954; 1971 thích hợp xông nhà đất đầu năm mới 2016 cho gia chủ tuổi Giáp Dần 1974. Nếu không nhờ được một trong các tuổi trên, ...

01/02/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu ...

Tuổi xông nhà năm 2016 tốt nhất cho người sinh năm 1973 là một trong các tuổi sau: 1948; 1981; 1988; 1951; 1964; 1972; 1956; 1965; 1973; 1996. Ngoài các tuổi trên, gia chủ cũng có thể nhờ các tuổi có ...

01/02/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi ...

Những tuổi xông đất tốt nhất năm nay với chủ nhà Tân Hợi 1971 gồm có: 1976; 1991; 1961; 1860; 1969; 1990; 1968; 1996; 1966. Nếu không thể nhờ được một trong các tuổi trên, gia chủ có thể nhờ các ...

28/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất ...

Năm nay, gia chủ tuổi Canh Tuất nên nhờ một trong các tuổi sau xông nhà đầu năm: 1960; 1968; 1990; 1947; 1961; 1977; 1991; 1969; 1975; 1976. Nếu không nhờ được vị khách nào có năm sinh như trên xông ...

28/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân ...

Chủ nhà sinh năm 1968 nên chọn những tuổi sau đây: 1948; 1976; 1960; 1961; 1991; 1949; 1956; 1957; 1964; 1968 xông nhà đất đầu năm Bính Thân. Khi không tìm được một trong các tuổi tốt nêu trên, gia chủ ...

26/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu ...

Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên nhờ một trong các tuổi: 1964; 1961; 1976; 1948; 1949; 1991; 1956; 1960; 1968; 1977 xông nhà đất đầu năm mới. Khi không thể chọn lựa được một trong các tuổi tốt nêu trên, chủ ...

26/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi ...

Chủ nhà tuổi Đinh Mùi 1967, năm mới 2016 nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1952; 1954; 1964; 1966; 1975; 1978; 1987; 1988. Nếu điều kiện không thể tìm được ...

25/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ ...

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ, năm mới 2016 hãy nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1981; 1955; 1958; 1964; 1967; 1971; 1979; 1988; 1991. Trong trường hợp không thể nhờ được một trong ...

25/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ ...

Chủ nhà sinh năm Ất Tỵ 1965 năm 2016 có những tuổi tốt sau đây có thể mời xông nhà đầu năm: 1960; 1973; 1976; 1988; 1958; 1961; 1972; 1981; 1990; 1948. Nếu điều kiện chọn lựa không nhiều, chủ nhà ...

20/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn ...

Năm nay chủ nhà tuổi Giáp Thìn 1964 nên mượn những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1969; 1981; 1961; 1972; 1991; 1959; 1973; 1989; 1947; 1949. Trong trường hợp không thể mượn được những tuổi trên, gia chủ cũng ...

19/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu ...

Chủ nhà tuổi Tân Sửu 1961 có thể nhờ những người sinh năm: 1948; 1976; 1956; 1960; 1961; 1964; 1969; 1996; 1949; 1968 xông nhà đất đầu năm. Nếu không có nhiều điều kiện chọn lựa như trên, chủ nhà cũng ...

15/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1960 Canh Tý ...

Năm nay, chủ nhà sinh năm 1960 Canh Tý nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất: 1961; 1948; 1949; 1968; 1957; 1960; 1964; 1965; 1969; 1976. Trong trường hợp chủ nhà không thể chọn lựa ...

14/01/2016
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất ...

Gia chủ sinh năm Mậu Tuất (1958), năm nay nên chọn một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu xuân: 1966; 1975; 1996; 1951; 1953; 1960; 1968; 1983; 1990; 1947. Trường hợp không thể nhờ được ...

13/01/2016
 1 2 Sau