Loại vật liệu xây dựng có khả năng tự phục hồi

16/09/2016

Dự án Nghiên cứu cao cấp (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát triển tập trung vào việc phát triển vật liệu xây dựng mới có khả năng tự sửa chữa, phục hồi. Phát triển vật liệu xây dựng có ...

Dự án Nghiên cứu cao cấp (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát triển tập trung vào việc phát triển vật liệu xây dựng mới có khả năng tự sửa chữa, phục hồi.
Ảnh Loại vật liệu xây dựng có khả năng tự phục hồi
Phát triển vật liệu xây dựng có khả năng tự phục hồi

Mục tiêu của DARPA là tạo ra một lớp vật liệu xây dựng mới với các hệ thống di động vào những vật liệu có cấu trúc truyền thống. Chẳng hạn như ống khói có khả năng tự làm sạch hay tự phục hồi sau khi bị hư do nhiệt, mái nhà có thể điều khiển được luồng không khí hay vật liệu có bề mặt không bao giờ bị nhạt màu.

Các cấu trúc vật liệu hiện đang được sử dụng cho các công trình xây dựng, nhà ở và cơ sở hạ tầng thường bị ăn mòn và hỏng hóc theo thời gian, gây tốn kém trong việc vận chuyển, sản xuất hay thay đổi môi trường. Nếu đưa những nguyên liệu sinh học như xương, da, vỏ cây, san hô vào thiết kế vật liệu xây dựng sẽ mang lại những lợi thế đáng kể cho những vật liệu mới. Lợi thế đáng kể của vật liệu này là khả năng phát triển và thích ứng với những thay đổi của môi trường, khả năng tự sửa chữa khi bị hư hỏng.

Tính khả thi của dự án này đã được chứng minh khi sản xuất trong quy mô nhà máy đối với những loại vật liệu như gạch sinh học.